El meu primer abecedari

elmeuprimerEl meu primer Abecedari (v. català):
Regarde les dessins et écoute la chanson :
les lettres de l’alphabet t’attendent !