El meu primer abecedari

elmeuprimerEl meu primer Abecedari (v. català):
Look the illustrations and listen to the song:
the letters of the alphabet are waiting for you!